Bokashi

Bokashi er en bæredygtig og effektiv metode til kompostering og genbrug af organisk affald. Deres produkter er designet til at minimere miljøpåvirkningen og fremme bæredygtige praksisser.